Úrazové pojištěníÚrazové pojištění

Pojištění pro případ úrazu je dvou základních typů:

 

Úrazové pojištění pro jednorázové odškodné za trvalé následky

Dopravní nehoda, pracovní úraz, pád, srážka, rána řezná nebo bodná, zranění nástrojem nebo strojem, popálenina, poranění elektrickým proudem, otrava, oční zranění, ztráta sluchu, vyražené zuby, ztráta chuti nebo hlasu, úrazy páteře a ochrnutí, amputace končetin a prstů, přetržení Achillovy šlachy, skalpace, traumatické poruchy nervové soustavy, poúrazová epilepsie a další úrazy rozličných příčin a následků mohou člověka poznamenat na celý život a snížit, mimo jiné, jeho pracovní schopnost.

Při utrpěném úrazu s trvalými následky pojišťovna vyplácí pojistné plnění podle závažnosti poranění a nastavení pojistné smlouvy.

Hlavním účelem tohoto pojištění je vyplacení pojistného plnění většinou vyšších částek na kompenzaci za trvalé poškození organismu a úhradu zvýšených nákladů na kompenzační pomůcky a případné jiné náklady jako související stavební úpravy nebo náklady na placenou péči, které mohou dosahovat vysokých hodnot.

Úrazové pojištění pro případ trvalých následků bývá sjednáváno s progresivním plněním, což znamená výpočet vyplaceného plnění ze zvýšené než sjednané pojistné částky u velmi závažných úrazů.

 

Úrazové pojištění pro denní odškodné za dobu léčení

I méně závažný úraz může způsobit déle trvající neschopnost a tím snížení pracovního příjmu jak zaměstnance, tak OSVČ.

Představte si, že se úraz léčíte měsíc, dva nebo třeba osm. Jste- li zaměstnanec, Váš měsíční příjem klesne zhruba na polovinu. Jste-li OSVČ záleží, zda si platíte státní nemocenské pojištění nebo nikoli.

Většina OSVČ si nemocenské neplatí, a tak zůstává při pracovní neschopnosti zcela bez příjmu. Všechny měsíční výdaje, jako jsou půjčky, nájemné, platby za elektřinu a plyn, jídlo atd. se však na polovinu nesníží – musíte je platit stále. 80% českých rodin dokáže propad pokrýt 2-3 měsíce, ale za cenu vyčerpání veškerých rodinných pohotovostních úspor.

Řešením je úrazové pojištění denního odškodného, které jsme připraveni Vám nabídnout přesně na míru, aby v případě úrazu bylo vyplaceno odpovídající pojistné plnění, neboť zde jsou jedny z největších rozdílů v plnění a výši pojistného napříč všemi pojišťovnami.

Pojistné plnění je stanoveno na základě počtu dní, kdy je v pojistné smlouvě sjednána pojistná částka za jeden den léčení úrazu. Je ale nutné počítat s oceňovacími tabulkami a pojistnými podmínkami jednotlivých pojišťoven, kde může být délka léčení různě omezena.

Toto pojištění tedy slouží k náhradě snížených příjmů za dobu léčení úrazu jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ.

 

Další připojištění

Pojištění úmrtí

Slouží jako zajištění rodiny pro případ nenadálé smrti živitele.

V pojistné smlouvě lze určit, komu má být pojistné plnění vyplaceno a tím zajistit určené osobě přímou výplatu bez nutnosti čekání na ukončení dědického řízení.

Pojištění invalidity

Invalidita je snížená pracovní schopnost potvrzená na základě posudku revizního lékaře České správy sociálního zabezpečení.

Pojištění pro případ invalidity slouží zejména ke kompenzaci výpadku části nebo celého víceletého příjmu a k pokrytí zvýšených nákladů například na kompenzační pomůcky jako invalidní vozík apod., související stavební úpravy nebo placenou ošetřovací péči.

Pojištění hospitalizace

Pojištění hospitalizace v nemocnici slouží ke krytí zvýšených nákladů při pobytu v nemocnici souvisejících například s regulačními poplatky a nadstandardním pokojem.

V pojistné smlouvě je stanovena částka za jeden den hospitalizace a pojistné plnění je násobkem této částky a počtem dní nebo nocí pobytu v nemocnici.

 

Vyplňte několik údajů a dovolte nám společně najít nejlepší řešení přesně pro Vás - zajistit Vás před propadem příjmů, který by mohl vážně ohrozit chod celé rodiny:


Kalkulace úrazového pojištění

Můžeme Vám s něčím pomoci? Chybí Vám nějaké informace? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou jsou nezbytné pro odpověď a zpracování.
Požadavky s vyplněným telefonem jsou zpracovávány přednostně.

Pokud potřebujete zadat více parametrů nebo osob použijte prosím tento formulář.

 
Požadované denní odškodné za dobu léčení úrazu 
Požadovaná částka pro výpočet jednorázového odškodného za úraz s trvalými následky 
Požadované odškodné za úmrtí 
Požadované odškodné za invaliditu 
Požadované denní odškodné za dobu hospitalizace 
Rok narození * 
Povolání * 
Organizované nebo rizikové sporty 
Jméno a příjmení * 
E-mail * 
Telefon 
Poznámky 

SPOLUPRACUJEME

AEGON Pojišťovna

 

AIG Europe Limited

 

Allianz pojišťovna

 

AXA životní pojišťovna

 

Česká podnikatelská pojišťovna

 

Česká pojišťovna


ČSOB Pojišťovna

 

ERGO pojišťovna

 

Generali Pojišťovna

 

Hasičská vzájemná pojišťovna

 

ING Životní pojišťovna

 

Komerční pojišťovna


Kooperativa pojišťovna

 

Maxima pojišťovna

 

MetLife pojišťovna

 

Pojišťovna České spořitelny


Slavia pojišťovna


UNIQA pojišťovna


Wüstenrot, životní pojišťovna

KONTAKTY

AC Pojištění

Telefon: 773 525 015
kontakt@acpojisteni.cz
www.acpojisteni.cz

Celý kontakt

Copyright © 2014 AC Služby s. r. o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
 
Tvorba webových stránek GRAFART STUDIO v rámci programu GRAFART WEB START.